TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 21/10 - 27/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 21/10 - 27/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 14/10 - 20/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 14/10 - 20/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 07/10 - 13/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 07/10 - 13/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 30/9 - 06/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 30/9 - 06/10/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 12/8 - 18/8/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 12/8 - 18/8/2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ 13/5 - 19/5/2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ 13/5 - 19/5/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 06/5 - 12/5/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 06/5 - 12/5/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 22/04 - 28/04/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 22/04 - 28/04/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 08/4 - 14/4/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 08/4 - 14/4/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 18/3-24/3/2019

KẾ HOẠCH TUẦN TỪ 18/3-24/3/2019

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 12
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 40205
Thành viên mới: TEST XN3