TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Tài chính kế toán

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

YÊU CẦU BÁO GIÁ CÁC VI CHẤT DINH DƯỠNG

TRUNG TÂM Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ VI CHẤT DINH DƯỠNG

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI KINH PHÍ GIẢM TRỪ QUỸ LƯƠNG VÀ KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI KINH PHÍ GIẢM TRỪ QUỸ LƯƠNG VÀ KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG MA TÚY NĂM 2023 CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2023

Quyết định về việc công bố công khai kinh phí cải cách tiền lương năm 2023 cho Trung tâm Y tế

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN YÊU CẦU BÁO GIÁ

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN YÊU CẦU BÁO GIÁ

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân có nhu cầu thuê một số dịch vụ tư vấn

Quyết định công bố công khai chi phí phòng, chống sốt xuất huyết năm 2023

Quyết định công bố công khai chi phí phòng, chống sốt xuất huyết năm 2023 cho Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI KINH PHÍ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân công bố quyết định công khai kinh phí bổ sung từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh

MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế, cụ thể như sau

CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

BÓC KHỐI U BÃ ĐẬU KÍCH THƯỚC LỚN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân tiếp nhận bệnh nhân Đ. T. T, 68 tuổi ở xã Xuân Giang trong tình trạng có nhiều khối u lớn nhỏ, có khối rất to ở vùng mông hai bên.

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 3
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 106436
Thành viên mới: TEST XN3