TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Tài chính kế toán

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Trung tâm y tế huyện nghi xuân yêu cầu báo giá hoá chất xét nghiệm để mua sắm đợt 1 năm 2024

Yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế Nghi Xuân thông báo có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng gói thầu mua sắm máy đọc mã vạch Căn cước công dân

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU LẮP ĐẶT RÈM CỬA CUỐN CHỐNG NẮNG

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU LẮP ĐẶT RÈM CỬA CUỐN CHỐNG NẮNG

YÊU CẦU BÁO GIÁ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN YÊU CẦU BÁO GIÁ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ Y TẾ

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân

Dự toán ưu đãi nghề theo Nghi định 05/2023/NĐ

Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân công khai dự toán năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN YÊU CẦU BÁO GIÁ CÁC VẬT TƯ Y TẾ

CÔNG KHAI KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2023 CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ VI CHẤT DINH DƯỠNG LẦN 2

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN YÊU CẦU BÁO GIÁ VI CHẤT DINH DƯỠNG LẦN 2

YÊU CẦU BÁO GIÁ CÁC VI CHẤT DINH DƯỠNG

TRUNG TÂM Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ VI CHẤT DINH DƯỠNG

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 25
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 182325
Thành viên mới: TEST XN3