TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 44/2017/TT-BYT

Sữa đổi thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017

Thông tư 123/2012/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg

Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011

Công văn của Bộ Tài chính số 18036/BTC-TCT

Công văn của Bộ Tài chính số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011

Thông tư 154/2011/TT-BTC

Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP ngày 04/11/2011 của Chính phủ

Biểu mẫu chứng từ & sổ sách kế toán theo QĐ15.

Tổng hợp các biểu mẫu chứng từ kế toán theo Quyết định 15

Mẫu báo cáo, sổ sách, chứng từ theo QĐ 48

Mẫu báo cáo, sổ sách, chứng từ kế toán theo QĐ 48

Thông tư 138/2011/TT-BTC

Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn sửa đổi Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ

Mẫu biểu BCTC năm theo QĐ 15

Báo cáo tài chính theo quyết định 15 (đã cập nhật thông tư 244)

Mẫu biểu báo cáo theo QĐ48

Danh mục và mẫu biểu BCTC Doannh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định 48

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 10
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 182286
Thành viên mới: TEST XN3