TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư 113/2011/TT-BTC

Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi một số quy định hiện hành về thuế TNCN

Thông tư liên tịch 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA về chế độ hoá đơn, chứng từ

Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Công an hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

Thông tư 244/2009/TT-BTC về Chế độ Kế toán

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 201/2009/TT-BTC về chênh lệch tỷ giá hối đoái

Thông tư 201/2009/TT-BTC hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp

Thông tư 153/2010/TT-BTC về Hóa đơn

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Công văn 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011

Công văn 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011 của Tổng Cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010

Thông tư 28/2011/TT-BTC về Luật Quản lý thuế

Thông tư 28 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Thông tư số 32/2011/TT-BTC về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 17
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 141716
Thành viên mới: TEST XN3