TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Văn bản pháp luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

Công văn số 4016/BTC-TCT: V/v xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Công văn của Bộ tài chính về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn và cách sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hoá đơn.

Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Nghị định số 39/2011/NĐ-CP, ngày 26/05/2011 của Chính phủ

Nghị định số 39/2011/NĐ-CP, ngày 26/05/2011 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ

Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Thông tư 60/2007/TT-BTC ra ngày 14/6/2007

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 32
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 141749
Thành viên mới: TEST XN3