TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Dược lâm sàng | DANH MỤC THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

DANH MỤC THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

 1/19/2024 8:42 AM
DANH MỤC THUỐC CẦN CHÚ Ý ĐẶC BIỆT NĂM 2023-2024

 DANH MỤC THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

(Theo thông tư 20/2017/TT-BYT về danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

1. Định nghĩa

Danh mục liên quan đến thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại bệnh viện  bao gồm:

a) Danh mục dược chất gây nghiện theo quy định và Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất gây nghiện trong thuốc dạng phối hợp theo quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BYT.

b) Danh mục dược chất hướng thần theo quy định và Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng dược chất hướng thần trong thuốc dạng phối hợp theo quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BYT.

c) Danh mục tiền chất dùng làm thuốc theo quy định và Bảng giới hạn nồng độ, hàm lượng tiền chất dùng làm thuốc trong thuốc dạng phối hợp theo quy định tại Thông tư 20/2017/TT-BYT.

2. Danh mục

TT

Tên thuốc – hàm lượng

Hoạt chất

Dạng bào chế

Đơn vị tính

 

I. Thuốc gây nghiện

1

Fentanyl 0,1mg/2ml

Fentanyl

Dung dịch tiêm

Ống

2

Morphin HCl 10mg/1ml

Morphin

Dung dịch tiêm

Ống

 

II. Thuốc hướng tâm thần

3

Diazepam 5mg

Diazepam

Viên uống

Viên

4

Diazepam 10mg/2ml

Diazepam

Dung dịch tiêm

Ống

5

Zodalan 5mg/ml

Midazolam

Dung dịch tiêm

Ống

6

Phenolbarbital 100mg

Phenolbarbital

Viên uống

Viên

7

Garnotal 10mg

Phenolbarbital

Viên uống

Viên

8

Garnotal 100mg

Phenolbarbital

Viên uống

Viên

 

III. Tiền chất dùng làm thuốc

9

Ephedrine  30mg/ml

Ephedrin

Dung dịch tiêm

Ống

10

Vingomin 0,2mg/ml

Methyl Ergometrin

Dung dịch tiêm

Ống

 

Tổng: 10 thuốc

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 18
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 194844
Thành viên mới: TEST XN3