TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Khoa Khám Bệnh | KHOA KHÁM BỆNH

KHOA KHÁM BỆNH

 1/23/2018 10:03 AM
Cơ cấu tổ chức khoa Khám bệnh

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa:                     BS CKI. Nguyễn Hữu Thắng

   + Điện thoại: 0917263166

   + Email: bsthangnx@gmail.com

Điều dưỡng trưởng khoa:  CNĐD. Đặng Thị Nga

   + Điện thoại: 0971299959

   + Email: ngahieudaopknghixuan@gmail.com

Tổng số nhân viên: 10 Cán bộ

  Trong đó:

+ BS CKI: 01

+ Điều dưỡng: Cử nhân ĐD: 01, Điều dưỡng Cao đẳng, trung cấp: 06

+ Hộ lý: 02
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng có chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọc bệnh nhân vào điều trị nội trú; hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người bệnh.

Khoa Khám bệnh có nhiệm vụ thực hiện quy chế của khoa lâm sàng trong Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của Khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực phẩm chất của người cán bộ y tế.

1. Tổ chức đón tiếp bệnh nhân, bố trí bệnh nhân vào các buồng khám, kết hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới cho người bệnh, người nhà.

2. Tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ. Sẵn sàng đón tiếp, khám, cấp cứu, theo dõi sát bệnh nhân tại khoa.

 3. Bố trí khu vực khám bệnh, phòng chờ, phòng cấp cứu liên hoàn, hợp lý để tránh lây nhiễm, giảm phiền hà cho người bệnh.

4. Lập hồ sơ bệnh án ban đầu cho bệnh nhập viện, thực hiện vận chuyển người bệnh đến khoa điều trị và bàn giao đầy đủ hồ sơ bệnh án ban đầu cho khoa điều trị.

5. Thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách, hồ sơ, bệnh án và thống kê, báo cáo kết quả khám chữa bệnh tại khoa theo quy định của Viện và Bộ Y tế.

6. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức khám, điều trị ngoại trú cho bệnh nhân chuyên khoa.

7. Tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế theo quy định của Bộ Y tế.
III. TRANG THIẾT BỊ, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

Khoa khám bệnh: Có 01 máy khí dung, 01 máy Phân áp Oxy, 01 máy hút nhớt, 01 máy hấp sấy, 01 máy điện tim.

IV. TRANG THIẾT BỊ, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

- Trang thiết bị hiện có tại khoa: Máy điện tim, Máy phân áp O Xy.

- Năng lực chuyên môn:

 + Khám cấp cứu ban đầu, mổ ngoại khoa, các thủ thuật.

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 14
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 141712
Thành viên mới: TEST XN3