TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Phòng TCKT | PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 1/25/2018 8:39 AM
Cơ cấu tổ chức Phòng tài chính kết toán

Trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: 0975.792.331

Email: nguyenthixuan0402@gmail.com

Phòng gồm có: 09 người

Trong đó:      - Trình độ Đại học:   6 người

                     - Trình độ Trung cấp:  3 người.

1.Chứcnăng

Giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện việc thu - chi tài chính trong Bệnh viện theo đúng quy định.

2. Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan tài chính cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán.

Phân công công việc hợp lý đối với các thành viên trong phòng. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động kinh tế tài chính trong bệnh viện. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho các thành viên trong phòng.

Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, các chế độ chính sách của nhà nước.

Xây dựng dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi nhằm đảm bảo cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệp vụ.

Thực hiện tốt chế độ sổ sách, báo cáo thanh toán, quyết toán, kiểm kê định kì.

Giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị.

 

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 20
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 141719
Thành viên mới: TEST XN3