TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Tài chính kế toán | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

 4/22/2022 5:11 PM
Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Ban giám đốc, Trưởng, Phó khoa, phòng, Điều dưỡng Trưởng các khoa và Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Sau khi nghe Báo cáo Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022, các  đại biểu đã nhất trí cao và hy vọng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động sẽ đồng sức đồng lòng cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Ban Giám đốc sẽ đưa Trung tâm ngày một phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

                                                                               PHÒNG DÂN SỐ - TRUYỀN THÔNG

 

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 29
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 164803
Thành viên mới: TEST XN3