TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Tin hoạt động | Phân công trách nhiệm thực hiện công tác CTCLBV trước kiểm tra CLBV cuối năm 2017

Phân công trách nhiệm thực hiện công tác CTCLBV trước kiểm tra CLBV cuối năm 2017

 12/7/2017 2:25 PM
Ngày 24/11/2017, Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân tổ chức họp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện mở rộng.

Kính gửi:

 

- Các khoa, phòng;

- Thành viên hội đồng QLCLBV.

 

          - Ngày 24/11/2017, Bệnh viện đa khoa Nghi Xuân tổ chức họp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện mở rộng.

          - Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng và mạng lưới.

          - Nội dung: Tổng hợp, chấm điểm, đánh giá các hoạt động cải tiến chất lương bệnh viện (CTCLBV) cuối năm 2017. Đề ra phương hướng hoạt động để chuẩn bị cho kiểm tra cuối năm 2017.

           - Qua họp và thảo luận, Hội nghị thống nhất đi đến kết luận.

          1. Tình hình chung

Bệnh viện tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực để cải tiến chất lượng bệnh viện xác định các vấn đề ưu tiên cần cải tiến và phấn đấu hoàn thành trước khi kiểm tra đánh giá cuối năm. Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, tôn tạo môi trường quang cảnh bệnh viện xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong khám và chữa bệnh, tiếp tục đào tạo chuyên khoa còn thiếu và chuyên khoa sâu, đầu tư trang thiết bị triển khai thêm kỹ thuật mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Không ngừng nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm. Hàng quý hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện đánh giá đo lường chủ động trong công tác cải tiến chất lượng bệnh viện.

Kết quả đo lường cuối năm đạt 2.98, cụ thể:

Mức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Tổng số

1

12

56

14

0

Tỷ lệ (%)

1.20

14.46

67.47

16.87

0

Như vậy, bệnh viện đã không hoàn thành mục tiêu đạt 3.1 điểm được đặt ra từ đầu năm theo đề án CTCLBVnăm 2017.

          2. Một số tồn tại

          - Các thành viên trong mạng lưới QLCL hoạt động chưa tích cực.

          - Các khoa phòng chưa thực sự chú trọng trong công tác cải tiến CLBV tại khoa phòng mình.

          - Thực hiện Kế hoạch CTCLBV chậm theo lộ trình, còn nhiều tiêu chí chưa bền vững.

3. Nhiệm vụ thực hiện cải tiến CLBV trước kiểm tra

Tiêu chí

Nhiệm vụ

Trách nhiệm thực hiện

A4.5

 • Ghi lại các ý kiến của người bệnh về bệnh viện được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội

CN.Thảo

B3.3

 • Tổng hợp hồ sơ khám sức khỏe của nhân viên bệnh viện.

C4.3

 • Lắp bồn rửa tay tại các phòng thực hiện kỹ thuật, thủ thuật.

CN. Hiệp

C5.5

 • Lập danh sách các bệnh thường gặp
 • Lập sổ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của các bệnh án có bệnh nằm trong danh sách đã lập

BS.Vui

C6.1

 • Hội đồng điều dưỡng rà soát, cập nhật, bổ sung các quy định, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh

CN. Luật

C9.1

 • Lập kế hoạch tập huấn về các nội dung tập huấn về chuyên môn dược

Ds. Luân

C9.3

 • Có phương án tổ chức cung ứng các thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị và thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp

C9.5

 • Có bản báo cáo ADR có các thông tin tối thiểu cần thiết.

C10.2

 • Xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng ít nhất 03 kết quả nghiên cứu vào thực tiễn

BS.Cường, BS.Thương, BS.Hùng

D2.3

 • Lập danh sách thống kê các sự cố y khoa thường xảy ra và các quy trình kỹ thuật có liên quan thường xảy ra các sự cố y khoa

CN. Luật

D3.2

 • Tổng hợp danh sách các chỉ số chất lượng (chung của bệnh viện và các khoa/phòng) được theo dõi, giám sát.

CN. Thảo

          4. Phân công nhập thông tin, số liệu trên phần mềm trực tuyến

          Các phòng chức năng hoàn thành nhập thông tin, số liệu trực tuyến trước ngày 01/12/2017 theo phân công dưới đây:

          - Phòng KHTH: Hành chính, Chuyên môn I, Chuyên môn II, Phạm vi hoạt động, Chất lượng I, Chất lượng II, ICD10.

          - Phòng Tổ chức: Nhân sự, Tổ chức, Hành nghề, Trang thiết bị.

          - Phòng TCKT: Tài chính, Bảng giá dịch vụ

          - Phòng Điều dưỡng: Hài lòng người bệnh

          - Khoa Dược: Dược

          Trên đây là một số nội dung quan trọng để góp phần đạt mục tiêu cải tiến chất lượng bệnh viện. Đề nghị các thành viên trong Hội đồng và mạng lưới CLBV thực hiện nghiêm túc trách nhiệm đã được phân công, hoàn thành các tiêu chí trước ngày 4/12/2017. Các trưởng, phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí cải tiến CLBV của khoa mình, sửa sang, sắp xếp lại cơ sở vật chất để chuẩn bị tốt cho kiểm tra cuối năm.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, KHTH.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QLCLBV

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Hà Thanh Sơn

 

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 23
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 182252
Thành viên mới: TEST XN3