TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGHI XUÂN hướng tới sự hài lòng của người bệnh
 | Tin hoạt động | Các Quyết đinh về danh mục kỷ thuật

Các Quyết đinh về danh mục kỷ thuật

 12/8/2017 10:03 AM
Các quyết đinh về danh mục kỷ thuật tại bệnh viện đã được Sở Y tế

Quyết định số 63/QĐ-SYT ngày 17 tháng 1 năm 2016

Quyết dịnh bổ sung số: 2397/QĐ-SYT ngày 11 tháng 8 năm 2016

Quyết định bổ sung số: 1289/QĐ-SYT ngày 01 tháng 9 năm 2017

Tổng số Dịch vụ được phê duyệt = 4516 dịch vụ

Trong đó: Kỷ thuật theo đúng phân tuyến chiếm 76.7%

                Kỷ thuật tuyến trên (vượt tuyến) chiếm 23.3%

Xem và download chi tiết  tại đây

Trang liên hết
Tư vấn - hỗ trợ
Võ Tiến DũngVõ Tiến Dũng
votiendungtlc
 0904667585
 vtdung@gmail.com
Thông số thống kê
Số người online: 31
Thành viên: 5
Lượt truy cập: 182273
Thành viên mới: TEST XN3